Trygghet

Musikens Makt är värme, glädje och gemenskap. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna, och att känna trygghet på festivalen ska vara en självklarhet. Tillsammans med polis, socialtjänst, Röda Korset och vaktbolag har vi i många år samarbetat för att skapa en trygg festival. Med anledning av den senaste tidens ökade anmälningar om sexualbrott i samband med festivaler så har vi sett över vårt arbete och hur vi kan bli ännu bättre.

Så här arbetar vi:

- Förutom vaktbolaget Norrvakt som vi samarbetat med i många år kommer även Nattvandrarna att patrullera området. Som vanligt finns även Röda Korsets Första Hjälpen-grupp, samt socialtjänsten på plats.

- All vår personal får information om att upptäcka och hantera sexuella övergrepp och trakasserier. Detta inkluderar vakter, scenpersonal, volontärer, och all övrig egen personal som arbetar på festivalområdet.

- Sedan tidigare år har vi, tillsammans med vaktbolaget, analyserat kritiska punkter på festivalområdet. Vi sätter t ex in extra belysningspunkter på mörka platser och buskage. De områden som är svåra att belysa patrulleras regelbundet.

- Vid scenerna har vi utsiktsplatser till vakterna för att de ska få bättre överblick.

- Internt säkerställer vi hur vi hanterar enskilda och grupper som ofredar. Vi har även upprättat en plan för hur all egen personal, även de som inte är direkt kopplade till säkerhet, görs delaktiga.

- Varje kväll innan festivalen samlas hela säkerhetsnätverket, till s.k. ”utsättning”, korta möten där viktig information delas och frågor kan fångas upp.

 

Slutligen; sexuella ofredanden är ett samhällsproblem och vi vill därför uppmuntra alla våra besökare att prata med varandra om detta! Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill leva i!

barn