Tillgänglighet

Eftersom ett av Musikens Makts viktigaste värdeord är gemenskap arbetar vi för att göra festivalområdets aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt – för oavsett hur stark samhörighetskänslan är förlorar den sitt värde om inte alla som vill kan ta del av den.

 

Assistans

Vi är jätteglada över att genom vårt samarbete med Frösunda Omsorg kunna erbjuda en bra service till alla våra gäster oavsett funktionsvariation. I deras tält nära huvudentrén finns erfaren personal samt möjlighet till vila. De hjälper också gärna till med personlyft och däckpump.

På festivalområdet kommer även tillgänglighetsvärdar i vita västar att finnas för att hjälpa till vid behov.

Om du har frågor om tillgängligheten inför eller under festivalen är du välkommen att ringa till vår tillgänglighetstelefon på 010-130 57 81 eller 010-130 57 80. Telefonen går att ringa till från 2 veckor innan festivalen till dess att den är över.

 

Scenramp

Scenramp avsedd för festivalbesökare i rullstol finns i anslutning till scenerna.

 

WC

Toalett anpassade för personer med funktionsvariationer finns bredvid huvudentrén. För att hålla toaletten fräsch är den försedd med lås, nyckeln finns hos entrépersonalen.

 

Buss

Nattbussar kommer gå till Luleås bostadsområden kl 01.10 från Hermelinsparken.