Manifest

Musikens Makt är värme, glädje och gemenskap. Sedan festivalen föddes 2010 har vi jobbat hårt för en öppnare och mer rättvis värld, och för att få alla besökare att känna sig inkluderade och välkomna. Vi vill slå ett slag för snällhet och medmänsklighet, men också för engagemang och motstånd. Snällhet är en underskattad egenskap som ofta misstas för svaghet. Vi tycker tvärtom. Det är starkt att vara snäll.

Vi lever i en tid när det är trendigt att vara feminist. Fler och fler företag använder ord som ”mångfald” och ”jämställdhetspolicy” i sin marknadsföring och bryter normer i sina reklamkampanjer i vinstsyfte. Vi tycker det är fantastiskt. Att fler får upp ögonen för frågor om allas lika värde kan bara vara positivt. Att kommersiella krafter hakar på den växande trenden för sina egna intressen är oundvikligt, men om det samtidigt gör att de faktiskt tvingas se över sina värderingar och leder till att normer bryts så bidrar det till att utvecklingen går framåt.

Men även om alla små steg är bra så är det inte tillräckligt. För varje litet steg vi tar så finns det starka krafter som inte vill att maktbalansen ska rubbas, och som kommer att göra allt för att ställa sig i vägen. De vill att vi ska nöja oss med att bära en t-shirt med texten ”FEMINIST” skrivet över bröstet och inte fortsätta att kämpa för verklig förändring.

För att nå verklig förändring kommer det att krävas krafter som genuint och utan vinstintresse vågar stå upp, stå emot, och stå kvar, även när det blir obekvämt. En sådan kraft vill Musikens Makt vara. Vi vill använda vår arena till att lyfta värden som jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet, vi vill påverka samhället och bidra till att skapa en lite bättre värld. Det är vår drivkraft och det som gör att vi kliver upp på morgonen.

 

DET HÄR ÄR VÅRA LÖFTEN:

• Vi lovar att vara en inkluderande, välkomnade, och trygg plats där det är självklart att alla människor har samma rättigheter och är lika mycket värda oberoende av etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder.

• Vi lovar att arbeta aktivt för jämställdhet och mot rasism.

• Vi lovar att ha nolltolerans mot alla former av sexuella ofredanden, sexuella övergrepp och trakasserier.

• Vi lovar att utmana normer och väcka diskussioner som bidrar till en mer hållbar och rättvis värld.

• Vi lovar att vara modiga, obekväma, och ifrågasättande, även mot oss själva.

• Vi lovar att aldrig sluta kämpa för allas lika värde, och att aldrig låta vår röst tystas.

färsklakrits