Bli en del av Musikens Makt

Är du involverad i en förening, klubb eller annan verksamhet som du tror skulle passa bra på vår festival? Vill du synas med ditt varumärke på Musikens Makt eller boka en marknadsplats? Vi vill göra Musikens Makt till en myllrande mötesplats för människor av alla färger, former och typer, så vi tar gladeligen emot förslag på hur just din organisation skulle kunna göra festivalen ännu bättre.

Om du har en idé till medverkan på festivalen – hör av dig till info@musikensmakt.se

skates